معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا
راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

تعویض فیوزهای پژو ۲۰۶

گاهی یکی از سیستم های الکتریکی خودرو  کار نمی کند مانند بوق،برف پاکن، چراغ های ماشین،برق پشت صفحه آمپر،کار نکردن ضبط ماشین و غیره…. و گاهی برق کلی ماشین قطع می شود. در پراید یک فیوز اصلی داریم که با باز کردن کاپوت جلوی ماشین در قسمت راست ماشین بالای سر باتری بوده و به شکل زیر می باشد.

لیست عناوین

جعبه فیوز داخل موتور ۲۰۶

هر کدام از این سیمها فیوز قسمتی بوده و برق کلی ماشین از اینجا قطع و وصل می شود بعضی وقتها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست(ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطای کامپیوتری آن می باشد شما میتوانید با جدا کردن فیوز وسطی(سیم وسطی)و وصل مجدد آن سیستم کامپیوتری آن را ری استارت کنید با ری استارت کردن آن چراغ چک  خاموش خواهد شد.

جعبه فیوز داخل اتاق ۲۰۶

فیوزهای فرعی دیگری هست که برق قسمتهای مختلف از آن تقسیم می شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربیلک فرمان و مقداری پایین تر از آن قرار دارد (شکل بالا)برای تعویض  و دانستن فیوز سوخته شده شما می توانید یک کپی از جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف آمپر و رنگ آنها  از شکل زیر در خودرو خود داشته باشید و با مواجعه شدن با مشکل با کمک این جدول می توانید موقعیت فیوز سوخته شده را در جعبه فیوز پیدا کنید و نسبت به تعویض آن اقدام کنید.

برای تعویض فیوزها این نکات را رعایت کنید:

۱- سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.

۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما،به دنبال فیوز معیوب بگردید.

۳- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است.

۴-فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر تعویض کنید توجه کنید حتما از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید.

استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.حتی بصورت موقتی نیز،از سیم به جای فیوز استفاده ننمائید.

این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.اگر فیوز تعویضی مجددا سوخت،نشان می دهدکه در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد بنابراین از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶ ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با انواع فیوز، با روش صحیح تعویض آن ها در پژو ۲۰۶ آشنا شویم.

تعویض فیوزیک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.

جعبه فیوز داشبورد

با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

برداشتن و نصب فیوز

قبل از تعویض فیوز لزوما باید علت اشکال را بیابید و آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A استفاده کنید.

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.

دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

جعبه فیوز محفظه موتور با سیستم سازه پویش

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

۱

۴۰A

تغذیه برق سوئیچ استارت

۲

۲۰A

تغذیه برق سیستم های درونی نود جلو

۳

۲۰A

تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو

۴

۲۰A

تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو

۵

۱۰A

تغذیه رله چراغ های کوچک

۶

رزور

۷

۴۰A

ترمز ABS

۸

۳۰A

ترمز ABS

۹

۴۰A – MAXI

فن دور تند و کند

۱۰

۷۰A – MAXI

تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM

۱۱

۲۰A

تغذیه رله بوق

۱۲

۳۰A

تغذیه استارتر

۱۳

رزور

۱۴

۳۰A

رله برف پاک کن جلو

۱۵

۱۰A

تغذیه اکسیژن سنسور

۱۶

۴۰A

تغذیه رله دوبل

۱۷

۱۰A

تغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور

۱۸

۱۰A

تغذیه یونیت موتور

تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می باشد.

جدول راهنمای رله ها

شماره رله

عملکرد

شدت جریان – نوع

RLY1

رله کنترل موتور

۳۰A-1 Contact

RLY2

رله پمپ بنزین

۳۰A-1 Contact

RLY3

رله چراغ کوچک

۳۵A-1 Contact

RLY4

رله بوق

۳۵A-1 Contact

RLY5

رله برف پاک کن جلو

۳۰A-2 Contact

RLY6

رله برف پاک کن جلو

۳۰A-2 Contact

چیدمان رله ها داخل اطاق

شماره رله

عملکرد رله

شدت جریان – نوع

R1

پمپ شیشه شوی جلو

۳۰A- 2 Contact

R2

پمپ شیشه شوی عقب

۳۰A- 2 Contact

R3

گرم کن شیشه عقب و آینه ها

۳۰A- 1 Contact

R4

فن بخاری

۴۰A- 1 Contact

R5

شیشه بالابر عقب

۳۰A- 1 Contact

R6

شیشه بالابر جلو

۳۰A- 1 Contact

R7

R8

برف پاک کن عقب

۳۰A- 2 Contact

جعبه فیوز داشبورد

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

F21

ـــ

رزرو

F22

۱۰A

تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی

F23

۱۰A

تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت اول) فندک

F24

۱۰A

تغذیه سوئیچ اصلی – وضعیت اول ( تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر )

F25

۱۰A

تغذیه دایم رادیو

F26

۲۰A

تغذیه نود مرکزی

F27

۲۰A

تغذیه نود مرکزی

F28

۳۰A

تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب

F29

۳۰A

شیشه بالابر عقب

F30

۳۰A

تغذیه نود مرکزی ( شیشه بالابر جلو )

F31

۳۰A

شیشه گرمکن عقب

F32

۳۰A

تغذیه فن بخاری

F33

۳۰A

استارت موتور

F34

۱۰A

تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، سنسور

فشار گاز کولر، یونیت موتور

F35

۵A

تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) – سیستم ضدقفل ترمز ABS

F36

۱۰A

تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن،

پمپ شیشه شوی

جعبه فیوز داشبورد ( در صورت نصب در خودروی شما )

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

F1

رزرو

F2

۵A

رله فن بخاری

F3

۵A

تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر

F4

۱۰A

تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب

F5

۵A

تغذیه نور زمینه

F6

۵A

تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS

F7

۱۰A

تغذیه یونیت کیسه هوا

F8

۵A

تغذیه جلوآمپر، ایموبیلازر، دیاگ، ECU

F9

۵A

تغذیه پمپ شیشه شور

F10

۵A

تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر، شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب

F11

۱۰A

تغذیه چراغ دنده عقب

F12

۵A

تغذیه سوئیچ چراغ ترمز

F13

۱۰A

تغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر

F14

۵A

تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب

F15

۲۰A

تغذیه برق فندک

F16

۱۰A

تغذیه برق رادیو پخش

F17

رزرو

F18

رزرو

F19

رزرو

F20

رزرو

F21

رزرو

F22

۱۰A

تغذیه شیشه بالابرهای جلو

F23

۵A

تغذیه برق گرم کن آینه

F24

۳۰A

تغذیه برق گرم کن شیشه عقب

F25

۳۰A

تغذیه قفل مرکزی

F26

۲۰A

تغذیه نود مرکزی BCM

F27

۵A

تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر

F28

۲۰A

تغذیه نود مرکزی BCM

F29

۵A

تغذیه ا یموبیلازر

F30

۱۰A

تغذیه حافظه رادیو پخش

F31

رزرو

F32

رزرو

F33

۴۰A

تغذیه فن بخاری

F34

۴۰A

تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه

F35

۴۰A

تغذیه شیشه بالابر عقب

F36

۵A

رزرو

F37

۱۰A

رزرو

چیدمان رله ها داخل اطاق

شماره رله

عملکرد رله

شدت جریان – نوع

R1

رله فن

۳۵A- 1 Contact

R2

رله جلوآمپر، کولرو نود جلو

۲۰A- 1 Contact

R3

رله ولتاژ ECO

۳۵A- 1 Contact

R4

رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی

۲۰A- 1 Contact

R5

رله پمپ شیشه شور جلو

۲۰A- 2 Contact

R6

رله پمپ شیشه شورعقب

۲۰A- 2 Contact

R7

رله شیشه بالابر جلو

۳۵A- 1 Contact

R8

رله شیشه بالابر عقب

۳۵A- 1 Contact

R9

رله صندوق پران وموتوربرف پاک کن عقب

۲۰A- 2 Contact

R10

رله درب بازکن مرکزی

۲۰A- 2 Contact

R11

رله درب قفل کن مرکزی

۲۰A- 2 Contact

جعبه فیوز داخل موتور ( در صورت نصب در خودروی شما )

شماره فیوز

شدت جریان

عملکرد

F1

۴۰A

تغذیه برق سوئیچ استارت

F2

۲۰A

تغذیه برق چراغ هاى جلو چپ

F3

۲۰A

تغذیه برق چراغ هاى جلو راست

F4

۲۰A

تغذیه برق کمپرسور کولر

F5

۵A

تغذیه رله چراغ های کوچک

F6

رزرو

F7

۴۰A

تغذیه سیستم ضد قفل ABS

F8

۳۰A

تغذیه سیستم ضد قفل ABS

F9

۴۰A – MAXI

تغذیه فن دور تند وکند

F10

۷۰A – MAXI

تغذیه نود مرکزی BCM

F11

۲۰A

بوق

F12

۳۰A

استارت

F13

رزرو

F14

۳۰A

رله برف پاک کن جلو

F15

۱۰A

سنسور اکسیژن

F16

۴۰A

تغذیه رله دوبل

F17

۱۰A

تغذیه پمپ بنزین

F18

۱۰A

تغذیه یونیت موتور

چیدمان رله ها داخل موتور

شماره رله

عملکرد رله

شدت جریان – نوع

R1

رله پمپ بنزین

۳۰A- 1 Contact

R2

رله کنترل موتور

۳۰A- 1 Contact

R3

رله چراغ کوچک

۳۵A- 1 Contact

R4

رله بوق

۳۵A- 1 Contact

R5

رله برف پاک کن جلو

۳۰A- 2 Contact

R6

رله برف پاک کن جلو

۳۰A

 

ارسال دیدگاه
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها