معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: موتور خودرو - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
موتور خودرو

اسب بخار چیست؟

اسب بخار چیست؟ اگر شما در مورد اتوموبیل ها اطلاعاتی دارید، احتمالاً اصطلاح «اسب بخار» را می شناسید. اما اسب بخار دقیقا چیست؟ خوب، این راهنما همه چیز را در مورد این اندازه گیری توان توضیح می دهد، از...

موتور خودروی شما به سوختی با چه اکتانی نیاز دارد؟

اگر بنزین عدد اکتان پایینی داشته باشد منجر به سوختن زودتر از موقع در موتور خواهد شد که سبب پدیده ناک یا ضربه زدن و در نتیجه بد کارکردن و فرسودگی زودتر از موعد خواهد شد. در بیشتر خودروهای...