معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: مشکل برق پراید کاربراتوری - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
مشکل برق پراید کاربراتوری

مشکلات پراید کاربراتوری و دلایل آنها

در یک تعریف خلاصه : کاربراتور دستگاهی است که هوا و سوخت را برای موتورهای احتراق داخلی در نسبت هوا به سوخت مناسب برای احتراق مخلوط می‌کند. کاربراتور در خودرو جزء بسیار مهمی است و کار صاحب خودرو این...