معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: لکسوس LC 500 - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
لکسوس LC 500
اتومبیل لکسوس LC 500 اتومبیل لکسوس LC 500
۸ فروردین ۱۳۹۶

اتومبیل لکسوس LC 500

از زمان لکسوس LFA تاکنون، لکسوس خودرویی به پویایی LC 500 معرفی نکرده بود بنابراین این خودرو را می‌توان آغازگر عصری جدید با خودروهایی پویاتر در لکسوس دانست.       گیربکس LC500 یک نمونه ۱۰ سرعته خودکار ساخت...