معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: لرزش در پدال ترمز - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
لرزش در پدال ترمز

زمان تعویض لنت ترمز

لنت ترمز تحت عوامل مختلف و به‌دلیل اصطکاک و درگیری در سیستم ترمز خودرو، دچار فرسودگی می‌شود. در نتیجه بایستی تعویض شود. اما چه نشانه‌هایی حاکی از سررسیدن زمان تعویض لنت دارد؟ در صورت بروز و مشاهده چه علائمی...