معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: زمان مصرف روغن موتور - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
زمان مصرف روغن موتور

آیا روغن موتور تاریخ مصرف دارد؟

تاریخ معینی برای مصرف روغن موتور مورد تایید قرار نگرفته است اما شرکت تولید کننده ی واوالین اعلام کرده است که روغن های تولیدی این شرکت توانایی مصرف تا ۲۵ سال را دارند . اما با این تفاسیر نیز...