معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: دستگاه - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
دستگاه

معرفی دستگاه اتاق رنگ nova verta ایتالیا

در قدیم برای رنگ کردن خودرو ابزار و تکنولوژی خاصی وجود نداشت و به صورت دستی این کار انجام می شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری محفظه های ایزوله ای با نام اتاق رنگ به وجود آمدند که...