معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: خودروسازان ترکیه تهران - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
خودروسازان ترکیه تهران

درآمد صادراتی خودروسازان ترکیه ۹۰۰ برابر خودروسازان ایران

خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داد که خودروسازان این کشور ظرف ۷ ماه حدود ۵.۵ میلیارد دلار خودرو به بازار جهانی صادر کردند. این عدد تقریبا ۴.۵ برابر درآمد نفتی سال گذشنه ایران است و حدود ۱۰۰۰ برابر درآمد صادراتی...