معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: تاریخ مصرف روغن موتور الف - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
تاریخ مصرف روغن موتور الف

آیا روغن موتور تاریخ مصرف دارد؟

تاریخ معینی برای مصرف روغن موتور مورد تایید قرار نگرفته است اما شرکت تولید کننده ی واوالین اعلام کرده است که روغن های تولیدی این شرکت توانایی مصرف تا ۲۵ سال را دارند . اما با این تفاسیر نیز...