معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: استون مارتین - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
استون مارتین

استون مارتین دی بی اس سوپرلگرا ۲۰۲۱

استون مارتین دی بی اس سوپرلگرا ۲۰۲۱ قیمت پایه: ۳۰۴۹۹۵ دلار نام استون مارتین با مجموعه مامور مخفی ۰۰۷ در سینما پیوند محکمی دارد. جیمز باند جدید نیز ۴ استون را پیش روی خود خواهد داشت: سوپرلگرا، دی بی۵...