معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا

بایگانی: آئودی ایمن ترین خودرو آمریکا شد - راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی
آئودی ایمن ترین خودرو آمریکا شد

آئودی ایمن ترین خودرو آمریکا شد

آئودی ایمن ترین خودرو آمریکا شد مرکز آمریکایی تحقیقاتی «موسسه بیمه برای ایمنی بزرگراه ها» در گزارش جدیدی ایمن ترین خودروهایی را که در جاده های آمریکا تردد می کنند، معرفی کرده است. به گزارش سی‌ان‌ان، این مرکز ۱۱...