معرفی تصویری اتومبیل های روز دنیا
راپید کار، اخبار دنیای خودرو و اخبار اقتصادی

خودروی شش متری ضد گلوله کلاسن

کمپانی کلاسِن آلمان فعالیت گسترده ای در بخش تولیدات لوکس بویژه خودرو دارد. این نام را بیشتر با پروژه های شخصی سازی مرسدس بنز و مایباخ می شناسیم البته پروژه های موفقی را نیز با لکسس، بنتلی و رولز-رویس در کاتالوگ خود دارد.

کلاسن به تازگی سراغ یک رنجروور رفته و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید آنرا تبدیل به یک لیموزین متفاوت کرده است. مهندسان کلاسن ۱۰۱۶ میلیمتر به طول این خودرو اضافه کرده اند تا این شاخص به عدد ۶۲۱۵ میلیمتر برسد. در این شرایط فاصله بین محورها نیز برابر با ۴۱۳۶ میلیمتر است.

%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86
%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%af-%da%af%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%86

بعد از ردیف راننده، ۴ صندلی قرار دارد که در حالت کنفرانس روبروی یکدیگر قابل تنظیم هستند. سایر ویژگی های لیموزین مانند نمایشگر دیجیتال بزرگ اصلی، یخچال، محل قرارگیری نوشیدنی و چرم باکیفیت برای پوشش بیشتر قسمت ها نیز مشاهده می شود.

اما یکی از مهمترین ویژگی های محصول جدید کلاسن؛ بدنه ضدگلوله آن با سطح حفاظتی VR8 است که در برابر گلوله تا کالیبر ۷٫۶۲ میلیمتر از فاصله ۱۰ متری مقاومت دارد. جالب تر آنکه لاستیک ها نیز ضدگلوله هستند و پس از اصابت گلوله تا ۸۰ کیلومتر توانایی طی مسیر دارند.

ارسال شده در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - 25 بازدید
ارسال دیدگاه

فرستادن دیدگاه